Jak slaďují zaměstnavatelé

vz_web_jak_sladuji_zamestnavatele kopie

Firemní opatření na podporu slaďování práce a rodiny

Zaměstnavatelé mohou usnadnit svým zaměstnaným slaďování různými způsoby.

Na prvním místě lze jmenovat vstřícný přístup otevřený individuálním nárazovým úpravám pracovní doby. Existují však i více systémová opatření.

1)      Flexibilní formy organizace práce

2)      „Slaďovací benefity“

3)      Dětské či hlídací koutky

4)      Firemní školky

Audity rovných příležitostí

Hledáte-li způsob, jak dále rozvíjet vaši firmu či udržet krok se soudobými trendy, vyzkoušejte genderový audit. Tento nástroj vyhodnocuje postavení žen a mužů v organizaci, podmínky pro skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců/kyň, převažující způsoby komunikace či podmínky pro kariérní a osobnostní rozvoj. Představuje důležitou zpětnou vazbu pro firmu, neboť umožňuje nahlédnout interní procesy nezatíženou optikou zvenčí. Jeho výsledkem jsou návrhy na další rozvoj organizace. Celý příspěvek

Příklady dobré praxe firem

Máte pocit, že zaměstnavatelů vstřícných k potřebám zaměstnanců u nás mnoho není? Pokusíme se Váš názor změnit. V Libereckém kraji funguje řada odpovědných firem, kterým na spokojenosti vlastních lidí záleží. Celý příspěvek