Rovné příležitosti na Liberecku

vz_web_rovne_prilezitosti kopie

Co jsou rovné příležitosti

Důraz na rovné příležitosti je trendem všech vyspělých zemí současné doby. S pojmem rovné příležitosti se setkáváme v mnoha souvislostech. Jde např. o rovné příležitosti menšin, osob různého věku, rasy či náboženského vyznání. Patrně nejčastěji jsou však zmiňovány rovné příležitosti mužů a žen, neboli otázka genderové rovnosti. Do zorného pole je poprvé přineslo feministické hnutí na konci 19. století. Web „vstřícný zaměstnavatel“ se tematicky zaměřuje převážně na rovné příležitosti z hlediska genderu. Celý příspěvek

Slaďování práce a osobní sféry

Jedním z témat, na která se zaměřují bez rozdílu všechny typy auditů rovných příležitostí, je slaďování pracovního a osobního života. Ve firemním prostředí je o to, zda zaměstnavatel poskytuje možnosti a prostor proto, aby zaměstnanec/kyně měl/a čas na své koníčky, děti, na péči o své nemocné příbuzné či další vzdělávání a osobní rozvoj. Potřeba úspěšně skloubit pracovní a soukromý život je na počátku 21. století společná různým skupinám lidí. Zdaleka se nejedná jen o úzkou skupinu maminek malých dětí, kterým je potřeba vycházet vstříc. Zavádějící proto může být zkrácené označení slaďování „práce a rodiny“. Celý příspěvek

Rovné příležitosti na Liberecku

Různé typy auditů rovných příležitostí realizuje v rámci Libereckého kraje Centrum Kašpar, o. s. Je současně jedinou regionální organizací, která se na analýzu rovných příležitostí ve firemním prostředí specializuje. Zaměstnavateli nabízí expertní pohled zvenčí a pomůže v dalším rozvoji firmy. Kromě samotného auditu poskytuje Centrum Kašpar celou řadu doprovodných služeb – externí účast při výběrových řízeních, koučink, mentorink, vzdělávání a poradenské služby týkající se slaďování a flexibilizace práce, zaměstnanecké benefity na podporu harmonizace pracovního a osobního života (hlídání dětí, asistence pro osobu blízkou), testy profesní diagnostiky či vytipování kandidátů/ek na obsazovaná pracovní místa. Pomůže s větší propagací navenek a zajistí audiovizuální, webovou i tištěnou formu PR. Spokojenost přinese jak zaměstnancům a zaměstnankyním, na jejichž potřeby reaguje, tak zaměstnavateli, jehož tým bude pracovat lépe a stane se výkonnějším. Celý příspěvek