Vstřícný zaměstnavatel 2015

Titul Vstřícný zaměstnavatel 2015 si odnesla regionální nezisková organizace

Sdružení TULIPAN.

Medailonky nominovaných zde:


Pravidla soutěže Vstřícný zaměstnavatel 2015

Nominační formulář

Zde vyplňte formulář

Kdo může nominovat:
fyzické a právnické osoby

Koho lze nominovat:

Státní i soukromé společnosti působící v Libereckém kraji
• společnosti a organizace, které poskytují služby
• kulturní instituce
• sportovní organizace
• školy
• výrobní podniky a firmy
• obce
• úřady

Kdy nominovat:
Nominace přijímáme celoročně. Ročníky jsou zahajovány zpravidla koncem října.

Jak nominovat:

  • Pomocí nominačního formuláře. Viz níže
  • Elektronicky: jana.benesova@centrum-kaspar.cz
  • Poštou: Centrum Kašpar, o. s., Kašparova 73, 463 12 Liberec 25
  • osobně v sídle sdružení

Kritéria

Kritéria soutěže:
Každý subjekt bude hodnocen podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout.

Přesto platí tato základní kritéria (inspirační body)

Výsledky

Hodnocení:

Všechny došlé nominace posuzuje odborná porota a veřejnost. Proto jsou v soutěži udělovány 2 hlavní ceny. Během září – října se koná veřejná volba, kde se všichni nominovaní mají možnost osobně prezentovat. Při veřejné volbě současně zasedá pětičlenná odborná porota, složená mj. z vítězů předchozího ročníku. Veřejnost má kromě veřejné volby možnost hlasovat také online na webu CK, kde jsou přibližně od srpna dispozici nominační spoty.

Ocenění:
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen probíhá v říjnu v rámci slavnostního večera veletrhu EDUCA v Liberci.