Naše činnost

Tyto stránky vznikly v rámci projektu Uchop svou příležitost, který je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem České republiky.

Informace o projektu:

Uchop svou příležitost: Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu

Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00329

Doba realizace: 1. 7. 2012 – 30. 6. 2015

Cílem projektu je:

1. Nastartovat či dále rozvíjet proces transformace 10 malých firem Libereckého kraje z genderovaných na genderově integrované,

2. posilovat pracovní integraci osob, které se z důvodu genderové segregace trhu práce ocitly na okraji zájmu zaměstnavatelů/ek,

3. usnadňovat slaďování pracovní a soukromé sféry zaměstnaným osobám v regionu.

Klademe si za cíl odstraňovat genderové nerovnosti pomocí gender mainstreamingu a rozvíjet genderově citlivou personální politiku firem, zvyšovat právní povědomí a genderovou citlivost osob hledajících uplatnění a zavádět inovativní služby na podporu slaďování.

V zájmu těchto cílů budeme šířit osvětu v oblasti work-life balance, rozrušovat genderové stereotypy, zviditelňovat příklady dobré praxe a napomáhat sdílení funkčních flexibilních opatření.

Aktivity zrealizuje tým sdružení s garancí gender expertky a v součinnosti s partnery SML Liberec a PHG.

Rozpočet projektu: 7 998 871,56Kč

V průběhu projektu podpoříme 140 osob, podnikatelskou akademii absolvuje 15 klientek, v rámci projektu vznikne on-line soutěž “Individuální strategie work-life balance”, vydáme dvě osvětové publikace shrnující jednak příběhy dobré praxe firem a jednak individuální strategie klientů/ek v otázce slaďování. Zpracujeme metodiku externího benchmarkingu genderových vztahů v malých firmách a metodiku inovativní služby hlídání dětí zaměstnanců/kyň malých firem v domácnostech.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ a státním rozpočtem České republiky.

Centrum Kašpar

Centrum Kašpar, o. s. je neziskovou organizací, jejíž zaměření je trojí.

Od roku 2005 nabízíme poradenské služby lidem, kteří zvažují změnu své profese, obtížně získávají zaměstnání nebo potřebují konzultovat sladění práce a rodiny. Pro tyto účely je zřízena poradna, kam se můžete objednávat e-mailem či telefonicky.

Druhou oblastí je vzdělávání. Vedeme akreditované rekvalifikační kurzy, pořádáme Podnikatelskou akademii. V rámci JobClubu nabízíme komplexní přípravu na zaměstnání. Doprovodnou službou je ve všech případech hlídání dětí v naší herně. Pro zaměstnavatele u nás vytipujeme a proškolíme kandidát(k)y na obsazovaná pracovní místa.

Třetím pilířem jsou rovné příležitosti žen a mužů, které se naší činností prolínají od počátku, kdy jsme začali pomáhat rodičům malých dětí při návratu do práce. Realizujeme genderové audity v libereckých firmách. Pořádáme workshopy pro zaměstnavatele, kterým představujeme výhody vstřícné politiky. Vyhlašujeme soutěž Vstřícný zaměstnavatel. Testujeme zaměstnanecký benefit hlídání dětí v domácnostech.